Juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet

Morgenmøde den 15. september 2020 kl. 09:00-12:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

Vi forventer, at følgende emner vil blive behandlet på morgenmødet:

  • Problemstillinger vedrørende bassinanlæg i nyudstykkede områder: Vi har bemærket, at der ofte kan opstå flere problemstillinger i forhold til placering og etablering af bassinanlæg i nyudstykkede områder. På mødet gennemgår vi regler og praksis af betydning for bassinerne.
  • Nyt om det statslige vejbidrag: Vi gennemgår nyeste udmeldinger om det statslige vejbidrag – og de juridiske problemstillinger i den forbindelse. 
  • Bypass og regnbetingede overløb: Vi kigger nærmere på reguleringen af udledninger af mekanisk renset spildevand i lyset af sagen fra Københavns Kommune. 
  • Fællesprivate spildevandsanlæg: I lyset af blandt andet den seneste retspraksis vedrørende forsyningspligten gennemgår vi reguleringen af fællesprivate spildevandsanlæg og seneste praksis. 
  • Øvrige nyheder: Øvrige, relevante juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet, herunder den politiske aftale om spildevandsselskabers klimatilpasning fra den 15. maj 2020.

Eventuelle forslag til øvrige programpunkter modtages gerne på forhånd.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på:

Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Peter Nymann og advokat Kasper Martin.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 8. september 2020.


Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.