Industrispildevand

Ferskvandscentret, den 2.-3. november 2020

Kurset er for dig der arbejder på et industrielt renseanlæg eller på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

Vi gennemgår de specielle rensemetoder, som typisk anvendes på jeres renseanlæg f.eks. pH-regulering, kemisk rensning med flotationsanlæg/båndfiltre og biologisk rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg.

Vi gennemgår særbidragsreglerne og hvad de betyder for jer.

Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

Målgruppe

Operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning. Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer indenfor spildevandsrensning.

Målgruppe

Myndighedspersoner, der skal give udledningstilladelser til regnbetingede udledninger, samt rådgivere på spildevandsområdet.

Undervisere

Advokat Peter Nymann.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.