Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

Ferskvandscentret, den 23.-24. marts 2021

På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet.

Vi ser på regler og lovgivning på vandforsyningsområdet – Administration af samspil mellem Vandforsyningsloven, Forvaltningsloven Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, ”Habitatbekendtgørelsen” og vejloven mfl. Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet.

Målgruppen

Medarbejdere i vandselskaberne, kommunerne og rådgivere der arbejder med vandforsyningsområdet.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.