Opkrævning og inddrivelse for spildevandsselskaber, Vejle

Morgenmøde den 18. juni 2020 kl. 9:00 – 12:00

Advokatfirmaet Energi og Miljø inviterer igen til en formiddag om opkrævning og inddrivelse for spildevandsselskaber.

Vi vil gerne bidrage til erfaringsudvekling mellem spildevandsselskaberne om håndteringen af restancer – ikke mindst fordi vi kan se, at der opstår større og større lokale forskelle på de konkrete løsninger, der vælges rundt omkring.

På morgenmødet sætter vi særligt fokus på, hvad vi kan, og hvad vi må, i forhold til opkrævning og inddrivelse af restancer, ligesom vi fokuserer på, hvilke løsninger, der erfaringsmæssigt giver de bedste resultater.

Det er gratis at deltage i morgenmødet.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Privat opkrævning og inddrivelse: De nye regler om opkrævning for spildevandsselskaber, der gør det muligt at udtræde af SKAT og selv forestå inddrivelsen, herunder
    • Reglerne for at anvende betalingspåkrav samt processen ved domstolene
    • Den praktiske håndtering af udlæg 
  • Øvrige nyheder herunder status for SKAT: Vi sætter fokus på aktuelle nyheder af betydning for opkrævning, herunder status på SKAT/Gældsstyrelsens inddrivelse 
  • Udvalgte problemstillinger: Vi gennemgår flere udvalgte juridiske problemstillinger, som er praktisk relevante i forhold til den almindelige opkrævning og inddrivelse, f.eks. hvordan selskaberne håndterer opkrævning i forbindelse med gældsanering mv.

Underviser
Morgenmødet ledes af advokat Peter Nymann.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 11. juni 2020.


Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.