Vid skønsudøvelse for kvalitative underkriterier og ændring af opfattelse i udbudsfasen

Klagenævnet for Udbud har ved kendelse af 17. januar 2020 afvist klagen, jf. j.nr. 19/09373.

Klagen vedrører et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Klagen består af en lang række forhold, men samler sig fortrinsvis om vurderingen af underkriterier og en ændret vurdering efter et møde.

Et kvalitativt underkriterium om service blev vurderet efter skalaen 0-10. Klager var blevet tildelt 2 point, hvorimod det valgte tilbud blev tildelt 8,5 point. Klager gjorde gældende, at der skulle være tildelt 6 point til denne med henvisning til en række konkrete forhold.

Klagenævnet fandt, at ordregiver ved kvalitativ tilbudsvurdering tildeles et vidt skøn for sin vurdering. Kun i de tilfælde, hvor der er klare holdepunkter for, at grænserne for skønnet er overskredet eller der er handlet åbenbart usagligt, vil Nævnet tilsidesætte skønnet.

Klager oplyste endvidere, at ordregiver under et møde, havde været positiv over for klagers tilbud, ligesom der ikke var sket ændringer af tilbuddet i perioden mellem mødet og tildelingen.

Klagenævnet fandt, at tilbudsgiver ikke havde haft en berettiget forventning om, at ordregivers opfattelse ikke ville kunne ændre sig.

Klagenævnets afgørelse af 17. januar 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.