Vægtning af kriterier i miniudbud skal ikke være identisk med rammeudbud

Klagenævnet for Udbud har den 21. februar truffet afgørelse i sagen 19/07889.

Sagen vedrørte en klage over tildelingen af et miniudbud på baggrund af en rammeaftale. Udbuddet vedrørte en metode til at finde frem til mængden af madaffald i restaurationsbranchen.

Klager påklagede en lang række forhold, herunder begrundelse, saglighed, fejl i udbuddet og vægtning af tildelingskriterierne.

Nævnet gav ikke klager medhold i nogen del af klagen. Om vægtningen af tildelingskriterierne fandt Nævnet, at det er tilladeligt at vægte kriterierne forskelligt i rammeaftalen og miniudbuddet, uden at denne forskel dermed skal fremgå af rammeaftalen, da der er tale om to forskellige udbud.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 21. februar 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.