Status for fremsatte lovforslag i anledning af COVID-19

Klima- energi- og forsyningsministeren har som tidligere omtalt tilbagetaget følgende lovforslag i anledning af COVID-19.

  • L 115 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Ændring af den økonomiske regulering af Energinet og ny planlægnings- og investeringsgodkendelsesproces for Energinet m.v.).

Følgende lovforslag ventes stadig færdigbehandlet inden sommerferien:

  • L 117 Forslag til lov om klima
  • L 116 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, afskrivningsloven og ligningsloven samt ophævelse af en række love under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område.
Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.