Retsvirkningen ved ikke at angive mængde og værdi af varer under rammeaftale 

Klagenævnet for Udbud har ved kendelse af 16. januar 2020 forelagt en række spørgsmål for EU-domstolen, jf. j.nr. 19/06361.

Sagen vedrører en rammeaftale for medico-udstyr. Ordregiver var Region Nordjylland.

Ordregiver indgik kontrakt med en tilbudsgiver. Herefter påklagede en anden tilbudsgiver udbuddet, idet der ikke i udbuddet var angivet anslåede mængder eller værdi af de varer som skulle leveres, ligesom der ikke var angivet maksimal mængde eller værdi af varerne.

På den baggrund var det klagers opfattelse, at kontrakter indgået i henhold til udbuddet skulle erklæres uden virkning, idet rammeaftalen ikke har sammenhæng med udbudsbekendtgørelsen.

Ordregiver anførte, at varerne ikke tidligere har været undergivet offentligt udbud, hvorfor det kunne skade konkurrencen, hvis der var anslået en misvisende værdi.

Klagenævnet har forelagt spørgsmålet for EU-domstolen, idet der var tvivl om forståelsen af EU-domstolens dom af 19. december 2018, jf. C-226/17, Autorita Garante.

Klagenævnets afgørelse af 16. januar 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.