Ordregiver ved tilbudsevaluering ikke gået ud over sit skøn

Sagen omhandlede et offentligt udbud efter udbudsloven om behandling af stof- og alkoholmisbrug i institutioner under kriminalforsorgen. Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet. Lotus Behandlingscenter ApS (herefter Lotus Behandlingscenter) bød på opgaven, men opgaven blev tildelt til en anden tilbudsgiver.

Lotus Behandlingscenter klagede herefter til Klagenævnet for Udbud. Lotus Behandlingscenter gjorde i den forbindelse gældende, at Kriminalforsorgen havde overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved at fejlvurdere Lotus Behandlingscenters tilbud på en række forskellige punkter efter underkriteriet ”behandlingsforløb og straffuldbyrdelse” og ”behandlingspersonalet”. Helt overordnet gik Lotus Behandlingscenters indsigelser på, at selskabet ikke var enige i den vurdering, dvs. pointgivning, som Kriminalforsorgen havde tildelt dem, i relation til de to underkriterier.

Klagenævnet for Udbud tog ikke klagen til følge på noget punkt. Klagenævnet henviste i den forbindelse til, at der ikke var grundlag for at fastslå, at Kriminalforsorgens evaluering var i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Klagenævnet fandt således ikke at Kriminalforsorgen, ved evalueringen af tilbuddene, var gået ud over det skøn, som tilkommer en ordregiver at udøve og i øvrigt heller ikke at Kriminalforsorgen havde handlet usagligt.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. november 2016, Lotus Behandlingscenter ApS mod Direktoratet for Kriminalforsorgen, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.