Omlægning af overskudsvarmeafgiften i høring

Skatteministeriet har den 13. september 2019 sendt en ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme) i høring. Høringsfristen er fastsat til den 11. oktober 2019.

Lovforslaget skal medvirke til udmøntningen af dele af Aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme af 28. marts 2019, som blev indgået mellem den tidligere regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Med aftalen skal der ske en omlægning af reglerne for beskatning af overskudsvarme med henblik på en øget udnyttelse heraf. Aftalen skal samtidig indføre regelforenklinger og afgiftslempelser.

I lovforslaget foreslås det, at overskudsvarmeafgiften omlægges til en fast afgift på 25 kr. pr. GJ varme. Det foreslås samtidig, at der indføres en lempet afgift på 10 kr. pr. GJ varme for ekstern overskudsvarme, hvis virksomheden vælger at indgå i en aftaleordning med Energistyrelsen i relation til overskudsvarme.

Det foreslås ligeledes, at der fastsættes en overgangsordning på 15 år for de virksomheder, der har indrettet sig efter de gældende regler, så disse virksomheder fortsat kan anvende gældende regler i denne overgangsperiode. Det sikres hermed, at gældende aftaler om leverancer af overskudsvarme ikke påvirkes af omlægningen.

Da det skal vurderes af EU Kommissionen, om de foreslåede lovændringer er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, foreslås det, at der indsættes en bemyndigelse for skatteministeren til at fastlægge ikrafttrædelsestidspunktet nærmere i en bekendtgørelse.

Lovforslaget kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.