Ny vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Den 7. januar 2020 sendte Miljøstyrelsen forslag til vejledning til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i høring. Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvilke krav der stilles til drikkevandets kvalitet, og hvordan der føres kontrol med vandkvaliteten. Vejledningen er i store træk en opdatering og sammenskrivning af gældende drikkevandsvejledning fra 2014, og den indeholder samtidig et udkast til nye kapitler 2-4 fra 2017.

Opdateringen skyldes, at bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg blev ændret i 2017. Ændringen medførte indførelse af taphanekrav, ændringer i nogle vandforsyningsanlægs kontrolprogrammer (fra forenklet kontrol til fuldt kontrolprogram) og en undtagelse for obligatorisk kontrol for enkeltindvindere.

Miljøstyrelsen udsendte i forbindelse med bekendtgørelsesændringen i 2017 en revideret udgave af vejledningens kapitler 2-4, som omhandler tilrettelæggelsen af drikkevandskontrollen og udarbejdelse af kontrolprogrammer. Ved den nye opdatering og sammenskrivning er der blevet foretaget nogle mindre sproglige justeringer i de angivne kapitler.

Derudover er der særligt i kapitel 5 og i kapitel 8 blevet foretaget justeringer og opdateringer som følge af bekendtgørelsesændringen i 2017.

I kapitel 5 ”Forholdsregler mod utilfredsstillende vandkvalitet” skyldes justeringen, at drikkevandskontrollen nu hovedsageligt foretages som en straks-prøve ved taphanen. Den nye vejledning indeholder supplerende forholdsregler i de tilfælde, hvor vandforsyningen ikke er ansvarlig for den utilfredsstillende kvalitet. Reglerne om påbud med dispensation er blevet taget ud af kapitlet og er i stedet blevet et nyt selvstændigt kapitel 6 ”Påbud med dispensation”.

I kapitel 8 ”Information til forbrugerne” skyldes justeringen hovedsageligt den ændrede bekendtgørelses bestemmelse om, at små vandforsyningsanlæg, der kun forsyner én husstand til husholdningsforbrug, undtages fra obligatorisk kontrol af vandets kvalitet. I den nye vejledning er kommunernes rolle, herunder informationsforpligtelse, over for disse små vandforsyningsanlæg beskrevet.

Høringsperioden udløber den 13. marts 2020.

Høringsudkastet af 7. januar 2020 kan i sin helhed læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.