Ny vejledning om boringsnære beskyttelsesområdet

Miljøstyrelsen har den 24. januar 2020 sendt udkast til ny vejledning om beskyttelse af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i høring.

Vejledningen kommer i kølvandet af ændringen af lov om vandforsyningen m.v. samt tilhørende bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2020. Reglerne indeholder en obligatorisk vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning, med det formål at mindske risiciene ved erhvervsmæssige brug af pesticider.

Vejledningen imødekommer den nye regulering og samler samtidig al vejledning om BNBO ét sted. Den omhandler derfor også andre mulige kilder, der kan medføre forurening af grundvandet, som bruges til drikkevandsforsyning.

Høringsvejledningen indeholder en række bilag af mere teknisk karakter. Heriblandt en BNBO beregningsprocedure, der beskriver Miljøstyrelsens procedure for afgrænsning af de boringsnære beskyttelsesområder, samt et overblik over zoner til generel beskyttelse af boringer til vandindvinding.

Høringsperioden udløber den 28. februar 2020.

Miljøstyrelsens høringsudkast kan læses i sin helhed her.

her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.