Ny drikkevandsvejledning i høring

Miljøstyrelsen sendte, den 7. januar 2020, et forslag til Vejledning til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i høring. Høringsfristen er den 13. marts 2020.

Den kommende vejledning skal udgøre en opdatering og sammenskrivning af den gældende vejledning fra 2014 og vejledningen til de nye kapitler 2-4, der alene har foreligget i udkast siden 2017.

Vejledningen skal understøtte ændringen af drikkevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg), der blev væsentligt ændret i 2017. Iblandt ændringerne blev der indført taphanekrav (krav om overholdelse af vandkvalitetskravene ved taphanen), ligesom at enkeltindvindere blev undtaget for obligatorisk kontrol. Endvidere overgik nogle vandforsyningsanlæg fra forenklet kontrol til fuldt kontrolprogram.

I det nuværende høringsudkast er der foretaget mindre sproglige justeringer i forhold til vejledningsudkastet for kapitel 2-4 fra 2017. Derimod er særligt kapitel 5 om forholdsregler mod utilfredsstillende vandkvalitet og kapitel 8 om information til forbrugerne blevet justeret og opdateret med henblik på at bringe vejledningen i overensstemmelse med bekendtgørelsens ændring i 2017.

Ændringerne af kapitel 5 skyldes, at drikkevandskontrollen nu foretages som straks-prøve ved taphanen. Vejledningen er suppleret med forholdsregler, når vandforsyningen ikke er ansvarlig for den utilfredsstillende kvalitet. Ændringerne af kapitel 8 skyldes drikkevandsbekendtgørelsens bestemmelse om, at enkeltindvindere undtages fra obligatorisk kontrol af vandets kvalitet.

Høringsudkastet til vejledningen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.