Mulighed for privat inddrivelse for forsyningsvirksomheder er en realitet

Med henvisning til november-udgaven af dette nyhedsbrev kan det oplyses, at ændringen af inddrivelsesloven nu er vedtaget. Lovændringen er endvidere trådt i kraft, den 1. januar 2020.

Lovændringen blev indført ved lov nr. 1574 af 27. december 2019 med titlen ”Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet og forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.)

Det er ved lovændringen blevet muligt for de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder at fravælge offentlig inddrivelse ved Gældsstyrelsen til fordel for privat inddrivelse efter de almindelige privatretlige regler.

Forsyningsvirksomheder, der fravælger offentlig inddrivelse, skal bruge privat inddrivelse til alle ”nye” restancer, efter skiftet til privat inddrivelse er foretaget. I en overgangsperiode vil forsyningsvirksomhederne derfor have ”gamle” restancer hos Gældsstyrelsen og ”nye” restancer til privat inddrivelse.

Forsyningsvirksomheder, der ønsker at gøre brug af privat inddrivelse, skal meddele dette til Gældsstyrelsen senest 1. juli 2020. Gives der ikke en meddelelse om fravalget, fortsætter forsyningsvirksomheden som hidtil med inddrivelse hos Gældsstyrelsen. En ny mulighed for at fravælge offentlig inddrivelse vil kræve en lovændring.

Forsyningsvirksomheder, der har fravalgt offentlig inddrivelse, kan genindtræde i den offentlige inddrivelse igen, når der er gået mindst 3 år fra meddelelsen om ”fravælgelsen”.

Lovændringen kan læses her.

Lovforslaget med bemærkninger kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.