Ikke hjemmel til at meddele påbud vedrørende støj fra skole

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 10. januar 2020 stadfæstet Esbjerg Kommunes afslag på at meddele påbud vedrørende støj fra en privatskole og SFO efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Ved afgørelsen fandt Nævnet ikke, at begrebet ”erhvervsvirksomheder” i miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1, omfattede aktiviteter, der tilhørte privat-, fritids- og undervisningssektoren. Hertil fandt Nævnet desuden, at bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 3, ud fra en almindelig sproglig forståelse ikke omfatter skoler, da undervisningsaktiviteter ikke kan anses for fritidsaktiviteter.

I forhold til støj fra SFO’en fandt nævnet imidlertid, at SFO’en måtte anses for at være en ”fritidsklub eller lignende fritidsaktivitet” – og derfor principielt omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 3. Ved denne vurdering lagde Nævnet vægt på, at SFO’ens aktiviteter foregår i organiserede rammer og uden for normal skoletid. Kommunen ville derfor, som tilsynsmyndighed, kunne meddele påbud vedrørende støjen herfra.

Angående den konkrete klage afviste Nævnet dog at realitetsbehandle denne, da der i medfør af miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 22, nr. 3, ikke er klageadgang for afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 42 vedrørende støj fra idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.