Høring af vejledning om BNBO

Miljøstyrelsen sendte, den 24. januar 2020, et forslag til Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i høring. Høringsfristen er den 28. februar 2020, kl. 12.00.

Vejledningen har til hensigt at understøtte den nye regulering vedrørende den målrettede beskyttelse af BNBO, der blev indført ved ændringen af vandforsyningsloven, der trådte i kraft 1. januar 2020, og den tilhørende bekendtgørelse nr. 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

Lovændringen og bekendtgørelsen omhandler risiko fra den erhvervsmæssige brug af pesticider. Med henblik på at samle vejledningen vedrørende BNBO ét sted, omhandler vejledningen dog også andre relevante forureningskilder, herunder fx nitrat og miljøfremmede stoffer samt den ikke-erhvervsmæssige brug af pesticider.

Da formålet med den nye vejledning er at samle vejledningsindsatsen om BNBO ét sted, ophæves BNBO-vejledningen fra 2007 og vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder fra 2019. Det samme gør sig gældende for det vejledende notat om BNBO fra 12. december 2011, og den præciserede vejledning om beregning af størrelse på boringsnære

Beskyttelsesområder fra 2. juli 2013.

Høringsudkastet til vejledningen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.