Høring af indberetningsvejledninger vedr. de økonomiske rammer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved Forsyningssekretariatet har den 27. januar 2020 offentliggjort høringsudkast til nedenstående vejledninger. Herudover er revisionsinstruks og reviderede revisorerklæringer er også i høring.

Høring af indberetningsvejledning til økonomiske rammer, version januar 2020

Indberetningsvejledningen er en samlet, revideret vejledning til brug for dette års indberetning til økonomiske rammer. Et væsentligt nyt element i vejledningen er en ny metode for indregning af nye periodevise driftsomkostninger.

Høringsfristen for indberetningsvejledning til økonomiske rammer er den 10. februar 2020.

Høringsudkastet kan i sin helhed læses her.

Høring af indberetningsvejledning til benchmarking af drikkevandsselskaber, version januar 2020

I 2020 er det drikkevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3, der skal benchmarkes. Vejledningen indeholder blandt andet nye elementer angående:

  • Praksisændring vedrørende konsekvenser af for sen eller fejlagtig indberetning
  • Nye kategorier i CAPEX-arket
  • Indberetning af to års data
  • Praksisændringer for øvrige aktiver og særlige forhold

Høringsfristen er mandag den 10. februar 2020.

Høringsudkast til Indberetningsvejledningen til benchmarking af drikkevandsselskaber kan i sin helhed læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.