Kommende analyse af effektiviseringspotentialet i vandsektoren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 16. januar 2020 offentliggjort, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har bedt Forsyningssekretariatet om at analysere drikke- og spildevandsselskabernes effektiviseringspotentiale frem mod 2030.

Danmark har en bred politisk målsætning om, at de danske drivhusgasudledninger skal være reduceret med 70 procent i 2030 set i forhold til 1990. Et princip bag indfrielsen af målet er, at det skal ske så omkostningseffektivt som muligt under hensyntagen til blandt andet den danske konkurrencekraft og den sociale balance. Der stræbes efter, at omstillingen også på lang sigt skal være grøn og økonomisk bæredygtig.

Forsyningssekretariatets analyse har til formål at give et skøn over sektorens samlede effektiviseringspotentiale i 2030.

I forbindelse med analysen er Forsyningssekretariatet blevet bedt om at komme med forslag til nye tiltag, der kan bidrage til at realisere potentialet under hensyntagen til den grønne omstilling, forsyningssikkerhed, høj kundeservice og teknologiudvikling.

Forsyningssekretariatet administrerer bl.a. reglerne om økonomiske rammer for vandselskaberne. Disse rammer sætter et loft for, hvad et vandselskab må opkræve for vand og håndtering af spildevand hos forbrugere og virksomheder, og de indeholder løbende krav om effektiviseringer.

Det forventes, at analysen af effektiviseringspotentialet er afrapporteret til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren senest den 31. marts 2020.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.