Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af besparelse i energiforbruget mv.

Med lovforslaget foreslås en ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget. Lovforslaget udmønter initiativer fra Energiaftalen af 29. juni 2018.

Formålet med ændringen er at give mulighed for at yde tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i industri- og serviceerhverv og i bygninger.  Herudover er formålet at etablere hjemmel til tilskud til en abonnementsordning for individuelle varmepumper i forbindelse med skrotning af oliefyr.

Der foreslås en række mindre ændringer i lov om fremme af energibesparelse i bygninger. Blandt andet etableres der hjemmel til at kunne gøre energimærket ugyldigt i tilfælde, hvor en berigtigelse ikke vil give et tilstrækkeligt retvisende billede.

Herudover indeholder lovforslaget forslag om ophævelse af en række love, som tidligere har været grundlag for en række tilskudsordninger om energibesparelser m.v., men som ikke længere anvendes.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 6. december 2019.

Høringsbrev af 8. november 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.