Ændring af VE-loven – ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvarende energi

Der er den 26. februar 2020 fremsat lovforslag til 1. behandling med henblik på at implementere ændringer i ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvarende energi.

Det er besluttet at oprette tre nye ordninger, der skal sikre hensynet til lokale borgere og naboer til vedvarende energianlæg samt til de kommuner, der udbygger med vedvarende energi. En salgsoptionsordning, der giver boligejere i tæt afstand til vindmøller eller solcelleparker mulighed for at sælge deres bolig til opstiller. Boligen kan sælges til opstiller til værdien vurderet af den uafhængige taksationsmyndighed. Der oprettes en VE-bonusordning, hvor de nære naboer til vedvarende energiprojekter inden for 4-8 gange møllehøjde for vindmøller og 0-200 meter for solcelleanlæg får en årlig kontant skattefri bonus. Desuden forpligter loven opstillerne til at betale kr. 88.000 pr. opstillet MW til den kommune, hvor der opstilles nye VE-anlæg. Endvidere indeholder lovforslaget forbedringer af den nuværende værditabsordning for naboerne, såsom at flytte tidspunktet for vurderingen af værditabet af en beboelsesejendom til efter VE-anlæggets første producerede kWh. Endelig indeholder lovforslaget en afskaffelse af køberetsordningen.

For opstillerne vil de foreslåede ordninger betyde merudgifter for så vidt angår VE-bonusordningen, oprettelse af grøn pulje samt salgsoption. Modsat vil den foreslåede afskaffelse af køberetsordningen medføre en besparelse for opstillerne. Samlet set vurderes det, at de nye ordninger medfører en gennemsnitlig merudgift for opstillere af landvind på kr. 1,0 mio., mens det for opstillere af solceller vil svare til 0,5-0,8 mio. kr. pr. projekt.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft d. 1. juli 2020. Det foreslås dog, at ændring af værditabsordningen, ophævelse af køberetsordningen, ny salgsoptionsordning, ny VE-bonusordning og ny grøn pulje træder i kraft den 1. juni 2020.

Lovforslag L 114 kan i sin helhed ses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.