Vejledning om håndtering af fejlkoblinger i spildevandsanlæg

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø har vi leveret juridisk input til DANVA’s kommende vejledning om håndtering af fejlkoblinger i kloakken.

I vejledningen beskrives fejlkoblinger generelt, herunder både fejlkoblingernes praktiske og økonomiske betydning, og der gives vejledning til, hvordan fejlkoblinger i videst mulige omfang undgås.

Fra et juridisk perspektiv beskrives rettigheder og forpligtelser vedrørende fejlkoblinger for følgende aktører:

  • Kommunen
  • Spildevandsselskabet
  • Grundejeren
  • Kloakmesteren

Vejledningen forventes offentliggjort i løbet af foråret 2017.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.