Værdiansættelse af private spildevandsanlæg

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø har vi i den seneste periode arbejdet med flere sager, der omhandler fastsættelsen af prisen for private spildevandsanlæg, der overtages af kommunalt ejede spildevandsselskaber.

Fastsættelsen af værdien er i et vist omfang reguleret i betalingslovens regler, men kan særligt give anledning til problemstillinger i tilfælde, hvor værdien for anlægget forudsættes modregnet i det tilslutningsbidrag, de berørte grundejere skal betale for tilslutningen til det kommunalt ejede spildevandsselskab.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker hjælp til prisfastsættelse for private spildevandsanlæg, der overtages af et kommunalt ejet spildevandsselskab.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.