Udsættelse af 2020-reglen for deponeringsanlæg

Miljøstyrelsen har udskudt reglen for forbud mod deponering af blandet affald på ikke-kystnære deponeringsanlæg.

I 2009 blev der indført en bestemmelse i deponeringsbekendtgørelsen, som medførte, at der ikke må deponeres blandet affald på ikke-kystnære deponeringsanlæg og -enheder fra april 2020. Hensigten var at styrke et princip om kystnærhed af deponeringsanlæg.

Da der er opstået tvivl, om de gældende regler har givet en kvalificeret vurdering af alle anlæggenes miljøpåvirkning, er der nedsat et nyt projekt med henblik på at revidere metodikken til risikovurdering af affaldsdeponering.

Fristen udskydes til den 1. januar 2023.

Det bemærkes, at ændringen ikke har betydning i forhold til nye anlæg, der fortsat er forbud mod at anlægge i strid med kystnærhedsprincippet.

Miljøstyrelsens udskydelse af 31. januar 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.