Udbyderen havde ikke foretaget en forkert vurdering af klagerens tilbud

Klagenævnet for Udbud har behandlet en sag fra en forbigået tilbudsgiver, Cramo Adapteo A/S, som klagede over en udbyders vurdering af klagerens tilbud, idet klageren mente, at vurderingen ikke stemte overens med det, der fremgik af udbudsbetingelserne. Klagen blev ikke taget til følge.

Sagen vedrører et udbud efter udbudslovens afsnit II om opførelse af et midlertidigt byggeri. Udbuddets udbudsbetingelser indeholdt omfattende angivelser om udbyderens krav og ønsker til byggeriet.

Klageren havde ikke fået tildelt kontrakten, hvilket skyldtes, at klagerens tilbud havde fået en for lav score ved et af underkriterierne, som vægtede 30 %. I evalueringsnotatet havde udbyderen begrundet valget med, at klagerens løsning afveg fra byggeprogrammet på forskellige punkter, herunder at klagerens løsning gik ud på at placere et bestemt lokale anderledes end i byggeprogrammet.

Klageren nedlagde påstand om annullation af tildelingsbeslutningen, og nedlagde endvidere påstande, der sigtede til, at udbyderen ikke havde været berettiget at tillægge det negativ betydning ved vurderingen af klagerens tilbud, at klagerens løsning afveg fra byggeprogrammet. Klageren mente ikke, at en sådan betydning fremgik af udbudsbetingelserne, og at udbudsbetingelserne tilstrækkeligt havde beskrevet grundlaget for evalueringen efter det pågældende underkriterium.

Klagenævnet tog ikke klagen til følge og tildelingsbeslutningen blev ikke annulleret. Klagenævnet anførte, at der ikke er krav om, at en ordregiver i udbudsbetingelserne skal oplyse alt, hvad der sigtes til med et bestemt underkriterium, men at det dog skal oplyses, såfremt der lægges afgørende vægt på en bestemt egenskab. Klagenævnet vurderede dog, at det måtte stå tilbudsgiveren klart, hvad der ville blive lagt vægt på i vurderingen, herunder at planløsningen ville indgå i evalueringen. Udbyderen havde derfor været berettiget til at foretage den pågældende vurdering, eftersom klagerens planløsning afveg fra udbyderens planløsning.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 21. august 2018, Cramo Adapteo A/S mod Rigspolitiet, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.