Typeinddeling af elproduktionsanlæg

Forsyningstilsynet har godkendt Energinets forslag til fastsættelse af tærskelværdier for typeinddeling af produktionsanlæg i medfør af forordningen (EU) 2016/631 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG).

Typeinddeling sker i kategorierne A, B, C og D. Inddelingen sker på bagrund af et anlægs output af aktiv effekt og spændingen i tilslutningspunktet. Anlæg op til 125 kW er type A. Anlæg på 125 kW og over er type B. Anlæg på 3 MW og over er type C. Anlæg på 25 MW og over er type D.

Forsyningstilsynets afgørelse af 24. september 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.