Tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning mv.

Energistyrelsen har sendt bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv i høring.

Tilskudsordningen udspringer af deludmøntningen af den grønne klimapatrujle af 14. juni 2017. Det er her besluttet, at der skal iværksættes et initiativ om udbredelse af varmepumper på abonnement til erhverv.

Formålet med tilskudsordningen er at fremme etableringen af et marked for levering af varme fra individuelle varmepumper til bygningsopvarmning eller procesformål i erhverv. Den nye bekendtgørelse skal således gøre det muligt at yde tilskud, når virksomheder indkøber varmepumper, der skal installeres hos en tredje part. Dertil kommer, at der ved ydelsen af støtten kan stilles krav om, at modtageren af tilskuddet skal stå for finansiering, installation, ejerskab, vedligeholdelse og drift af de varmepumper, som installeres hos virksomheder, der er ejet af en tredje part.

Den nye bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv påtænkes at træde i kraft pr. 1. august 2017.

Der forventes herefter gennemført én ansøgningsrunde, som skal afholdes i perioden 20. juli 2017 til 15. september 2017. Energistyrelsen vil vurdere og prioritere de indsendte ansøgninger efter en objektiv pointmodel med særlige fokuspunkter. Energistyrelsen vil på baggrund deraf meddele cirka 2-4 virksomheder eller konsortier af virksomheder tilsagn om tilskud og afslag på de resterende ansøgninger. Nærmere vægtning af kriterierne kan findes i ansøgningsmaterialet.

Høringsfristen udløber den 3. juli 2017.

Høringsudkast af 19. juni 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.