Tilkendegivelse om kriterierne for, at varmeleverandører kan opnå dispensation fra revisorerklæring

Energitilsynet har tilkendegivet, hvilke kriterier der bl.a. kan føre til, at en varmeleverandør kan opnå dispensation for revisorerklæring i forbindelse med fastlæggelse af varmeprisen.

Energitilsynet har på opfordring af varmeleverandører, der leverer overskudsvarme til rumvarme, tilkendegivet, hvorvidt virksomhederne kan få dispensation fra varmeforsyningslovens prisbestemmelser og hvorvidt virksomhederne kan få dispensation til anmeldelse af en priseftervisning med revisorerklæring.

Energitilsynet har overordnet fundet, at:

  • Der ikke er hjemmel i den nuværende varmeforsyningslov til at dispensere virksomheder, der leverer overskudsvarme, fra generelt at være omfattet af loven.
  • Der i medfør af anmeldelsesbekendtgørelsen er hjemmel til i konkrete tilfælde at dispensere fra forpligtelsen til at indgive revisorerklæring i forbindelse med priseftervisning.

Energitilsynet har fundet, at momenterne for dispensation til revisorerklæring bl.a. er:

  • Den leverede mængde af overskudsvarme.
  • Hvorvidt der foreligger en verserende tvist.
  • Om varmekøber har substitutionsmulighed.
  • Om varmekøber vurderer, at der er behov for revisorerklæring.

Energitilsynets tilkendegivelse af 21. juni 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.