Tilkendegivelse om forrentning af indskudskapital for flere værker i samme virksomhed

Energitilsynet har tilkendegivet, hvordan indskudskapital skal opgøres, hvor der er flere værker i samme virksomhed.

Energitilsynet har i sin tilkendegivelse fastlagt en række principper for, hvorledes indskudskapitalen skal opgøres, herunder:

  • Varmevirksomheder med harmoniserede priser, det vil sige ens priser til aftagere/kunder, uanset hvilket værk de får levering fra, kan vælge at opgøre en samlet indskudskapital for disse værker, beskrive en samlet risikoprofil, samt indregne forrentning af indskudskapital i den ens varmepris for alle værkernes forsyningsområder. Dette er typisk for mindre, fusionerede værker.
  • Varmevirksomheder med forskellige priser til aftagerne/kunderne for leveringen af varme fra forskellige værker skal opdele deres indskudskapital, beskrive den individuel risikoprofil i det enkelte værk, samt som udgangspunkt indregne den godkendte forrentning i priserne hos de aftagere/kunder, der aftager varme fra det pågældende værk. Dette er typisk større varmevirksomheder.
  • Varmevirksomheder med forskellige priser til aftagerne/kunderne, der ikke kan opgøre en dokumenteret indskudskapital for hvert værk i virksomheden, kan fordele den samlede indskudskapital efter en begrundet, rimelig fordeling. Virksomhederne skal beskrive risikoprofilen i det enkelte værk.

Energitilsynets tilkendegivelse af 31. oktober 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.