Tildelingsbeslutning ikke annulleret – overtrædelse var uden betydning for tildeling

Sagen omhandlende et udbud efter udbudsloven vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning. Udbuddet var iværksat af Fredericia Kommune.

Tildelingskriteriet var det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der indkom tilbud fra De Forenede Dampvaskerier og Berendsen Textil Service A/S (herefter Berendsen Textil Service). Fredericia Kommune besluttede at indgå aftale med De Forende Dampvaskerier. Herefter klagede Berendsen Textil Service til Klagenævnet for Udbud.

Berendsen Textil Service gjorde i den forbindelse blandt andet gældende, at nogle af mindstekravene i tilbuddet ikke var egnet som mindstekrav, idet det beroede på en subjektiv, skønsmæssig vurdering, om kravene var overholdt. Tildelingsbeslutningen skulle derfor annulleres.

Klagenævnet fandt, at en række af mindstekravene var uegnede, idet de forudsatte en subjektiv, skønsmæssig vurdering. Både De forende Dampvaskerier og Brendsen Textil Service havde dog opfyldt mindstekravene. Under henvisning hertil samt under hensyntagen til mindstekravenes karakter fandt klagenævnet derfor ikke, at der var grundlag for at antage, at de konstaterede overtrædelser havde haft betydning for tildelingsbeslutningen. Tildelingsbeslutningen blev derfor ikke annulleret.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. november 2017, Berendsen Textil Service A/S mod Fredericia Kommune, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.