Tilbud ikke uantageligt som følge af unormal lav pris

Sagen omhandlede et udbud med forhandling efter det tidligere forsyningsvirksomhedsdirektiv. Ordregiveren var Metroselskabet I/S (herefter Metroselskabet). Tilbuddet angik et anlægsarbejde ved etablering af en etape af den københavnske metro. Metroselskabet prækvalificerede fem selskaber, herunder Salini Impregilo S.p.A. (herefter Salini). Metroselskabet valgte imidlertid efterfølgende at indgå kontakt med selskabet TUNN3L JV.

Salini indgav herefter klage til Klagenævnet for Udbud. Salini gjorde bl.a. gældende, at det valgte tilbud var uantageligt som følge af en unormal lav tilbudspris. At tilbuddet havde en unormal lav pris, begrundende Salini bl.a. med, at tilbuddet fra TUNN3L JV var 22,8 % billigere end tilbuddet fra Salini.

Klagenævnet tog ikke klagen til følge. Klagenævnet begrundede dette med, at bortset fra tilbuddet fra Sallini afveg prisen i de afgivne tilbud kun i begrænset omfang fra tilbuddet fra TUNN3L JV. Det forhold, at Salinis tilbud var 22,8 % dyrere end det vindende tilbud, var ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Metroselskabet var forpligtet til at anse tilbuddet fra TUNN3L JV for unormalt lavt.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. maj 2019, Salini Impregilo S.p.A. mod Metroselskabet I/S, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.