Suspension af restancers forældelse efter inddrivelsesloven ophører den 20. november 2018

Advokatfirmaet Energi og Miljø har det seneste halvandet år hjulpet spildevandsselskaber med opkrævning af restancer, hvilket har vist gode resultater for spildevandsselskaberne.

I den forbindelse har det bl.a. være muligt – som følge af inddrivelseslovens § 18 a – at opkræve restancer, der teknisk set ville være forældet efter forældelseslovens almindelige regler. Efter inddrivelseslovens § 18 a har restancernes forældelse være suspenderet for en ca. 3-årig periode, men begynder igen at løbe fra den 20. november 2018.

Det betyder, at myndigheder samt kommunalejede selskaber omfattet af inddrivelsesloven igen skal være opmærksomme på forældelse af kravene. I den forbindelse vil der dog ikke løbe en ny 3-årig forældelsesfrist, men den tidligere frist vil fortsætte fra det stadie, hvor den blev sat i bero.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.