Stramning af direktiv om affald fra skibe

EU-Kommissionen har udsendt forslag til nyt direktiv om affald fra skibe.

I EU-Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi forpligtede kommissionen sig til at undersøge foranstaltninger, som kan reducere affaldsudtømning i havet.

Ud over vedtagelse af et nyt direktiv indebærer forslaget, at Direktiv 2000/59/EF ophæves samt at Direktiv 2009/16/EF og Direktiv 2010/65/EU ændres.

Reguleringen skal tilpasses MARPOL-konventionen, således at begreberne og handleforpligtelserne harmoniseres. Hvor MARPOL-konventionen forbyder udtømning af affald til søs, kræver direktivet, at affaldet afleveres til havnemodtagefaciliteter.

Afgiftsordningerne ændres således, at:

  • Fastsættelsen af afgifterne skærpes. Der betales en indirekte afgift, uanset om der indleveres affald til en modtagerfacilitet.
  • Der indføres en ”grønt skib”-ordning, hvorefter affaldsafgiften reduceres for fartøjer, som kan demonstrere en bæredygtig affaldshåndtering om bord.

Kravet til inspektioner skærpes, og der indføres særskilt inspektionsordninger for fiskeskibe, fritidsfartøjer og skibe i indenrigsfart med en bruttotonnage på 100 eller derover.

De eksisterende undtagelser for fiskeskibe og fritidsfartøjer ændres således, at bruttotonnagen afgør forpligtelsen.

EU-Kommissionens høringsudkast af 9. februar 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.