Stor erstatning for mistet adgang til at indvinde spagnum

Vestre Landsret har tilkendt Pindstrup Mosebrug en erstatning fra Miljøstyrelsen på 40 mio. kr. med renter fra sagens anlæg for mistet adgang til at indvinde spagnum i Lille Vildmose.

Naturklagenævnet stadfæstede den 26. juni 2006 Nordjyllands Amts afslag til Pindstrup Mosebrug til indvinding af tørv/spagnum i Lille Vildmose. Pindstrup Mosebrug havde i mange år indvundet spagnum fra arealerne, og afslaget betød, at virksomheden mistede store mængder råvarer fra Danmark til produktionen af spagnumblandinger og i stedet måtte importere spagnum. Pindstrup Mosebrug anlagde derfor sag mod Miljøstyrelsen med krav om en erstatning på 150 mio. kr. med renter fra sagens anlæg. Miljøstyrelsen påstod frifindelse bl.a. med henvisning til, at afslaget på indvinding af tørv var givet på grund af tørveindvindingens skadelige påvirkning af højmoser, der var beliggende tæt på indvindings-områderne.

Landsretten gav Pindstrup Mosebrug medhold i, at virksomheden havde haft en berettiget forventning om at kunne indvinde mere tørv på arealerne. Landsretten fandt således, at det ikke havde været nødvendigt at give afslag af hensyn til højmoserne, da tilladelse til fortsat tørveindvinding kunne have været betinget af overholdelsen af nærmere fastsatte vilkår – f.eks. om etablering af foranstaltninger, der begrænsede indvindingens skadelige påvirkning af højmoserne. Derudover lagde Landsretten vægt på, at afslaget på fortsat indvinding af tørv var et betydeligt indgreb over for selskabet, der herved blev meget hård ramt.

Efter en samlet vurdering af indgrebet og dets begrundelse fandt landsretten således, at Pindstrup Mosebrug havde krav på erstatning, og landsretten fastsatte erstatningen skønsmæssigt til 40 mio. kr. med renter fra sagens anlæg. Den skønsmæssige erstatning skyldtes, at der var usikkerhed om den mængde tørv, som virksomheden havde kunnet få tilladelse til at indvinde.

Vestre Landsrets afgørelse af 25. april 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.