Stigende interesse for aktindsigt i vandselskabers leverandørforhold mv.

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø har vi i den seneste tid behandlet en del forespørgsler vedrørende de retlige rammer for aktindsigt i vandselskabers oplysninger, herunder navnlig oplysninger om leverandørforhold.

Vandselskaber er ifølge vandsektorloven omfattet af offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, hvorfor ansøgninger om aktindsigt skal behandles med vandselskabet som ”myndighed”.

Selvom vandselskaberne naturligvis skal efterkomme ansøgninger, når dette er foreskrevet i lovgivningen, er det dog vigtigt, at det af hensyn til beskyttelsen af de oplysninger, som vandselskaberne er i besiddelse af – og af hensyn til ressourceforbruget i øvrigt – vurderes konkret, om enkelte sager, dokumenter eller oplysninger er undtaget fra aktindsigten.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker hjælp til behandlingen af en anmodning om aktindsigt.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.