Regnskabsåret i varmeforsyningsvirksomheder

Et forslag til ændringen af varmeforsyningsloven er sendt i høring. Formålet med lovforslaget er at standardisere regnskabsføring i varmeforsyningsvirksomheder og indhente data til brug for udvikling af den nye økonomiske regulering af fjernvarmesektoren, som blev besluttet i stemmeaftalerne af 7. april 2016 og 2. juni 2017.

Det er en forudsætning for udviklingen af den økonomiske regulering, herunder udvikling af benchmarkingmodel og indtægtsrammer, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt datagrundlag fra virksomhederne.

Lovforslaget skal derfor skabe hjemmel til, at der bl.a. kan stilles krav til virksomhedernes indberetning af omkostninger i standardiseret form, regnskabsår og afskrivninger samt omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion af f.eks. el og varme.

Der vil endvidere kunne stilles krav om opgørelse af virksomhedernes aktiver ved et pris- og levetidskatalog eller lignende.

Høringsfristen udløb den 10. august 2017.

Forslag til ændring af varmeforsyningsloven af 30. juni 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.