Regions beslutning om tildeling af aftale annulleret

Regionen havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved blandt andet at forskelsbehandle konkurrencedeltagerne og inddrage usaglige hensyn.

Sagen omhandlede et udbud med forhandling af et projekt om opførelse af en bygning til et hospital. Tildelingskriteriet var det mest fordelagtige tilbud. CF. Møller A/S, Cowi A/S og KHR arkitekter A/S (herefter KHR) afgav tilbud. Efter nogle forhandlingsrunder valgte Region Hovedstaden at tildele kontrakten til KHR. Herefter klagede CF. Møller A/S og Cowi A/S til Klagenævnet for Udbud og gjorde blandt andet gældende, at regionen havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved:

  • ikke at have anvendt underkriteriet ”Projekt” ensartet og ligeligt over for tilbudsgiverne i forbindelse med tilbudsevalueringen,
  • at have antaget tilbuddet fra KHR, selvom en af KHR’s underleverandører var ejet af en af regionens rådgivere på projektet,
  • ikke at have fulgt proceduren for udbuddet med forhandling som angivet i udbudsbetingelserne, hvorefter der efter hvert forhandlingsmøde skulle udarbejdes referat samt
  • at have forskelsbehandlet konkurrencedeltagerne og inddraget usaglige hensyn i valget af tilbudsgiver.

Helt overordnet tog klagenævnet klagernes påstande til følge. Klagenævnet fandt således, at regionen havde overtrådt principperne og ligebehandling og gennemsigtighed ved:

  • at anvende et kvalitativt underkriterium ”Projekt” på en sådan måde, at det ikke var muligt at foretage en saglig og objektiv evaluering af tilbuddene,
  • at vælge tilbuddet fra KHR, selvom KHR’s underleverandør var ejet af regionens rådgivere på projektet,
  • at have undladt at tage referat af forhandlingsmøderne trods angivelse i udbudsmaterialet om, at referat ville blive taget samt
  • at have forskelsbehandlet konkurrencedeltagerne og i forhandlingsforløbet at have inddraget usaglige hensyn.

Klagenævnet annullerede herefter regionens beslutning om at indgå aftale med KHR.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. november 2017, CF Møller A/S og Cowi A/S mod Region Hovedstaden, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.