Regeringsaftalen af 25. juni 2019 har til hensigt at sikre beskyttelse af drikkevandet

Den 25. juni 2019 har Socialdemokratiet og Radikale Venstre, SF og Enhedslisten offentliggjort en politisk forståelse kaldet ”Retfærdig retning for Danmark”.

Den politiske forståelse indeholder nogle elementer i forhold til vandforsyning. Den politiske forståelse indeholder et afsnit med hensigten om at bekæmpe plastikforurening og sikre bedre beskyttelse af drikkevand.

Der skal gennemføres en kortlægning af udfordringerne i forhold til Danmarks grundvand som udgangspunkt for en samlet indsats, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandet og nedbringe brugen af sprøjtegifte.

Det skal blandt andet ske ved mere bynær skov samt ved at undersøge muligheden for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder (§3-arealer).

Det skal sikres, at den målrettede regulering fungerer, så udledningen af kvælstof nedbringes mærkbart. Regeringen vil fremlægge en plan for implementering og efterlevelse af EU’s vandrammedirektiv. Endvidere er det en prioritet at håndtere og rense de store generationsforureninger.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.