Pristillæg til el produceret på forsøgsvindmøller

Udkast til ny bekendtgørelse om støtte til el produceret på forsøgsvindmøller på land uden for de nationale testcenter er sendt i høring.

Formålet med støtteordningen er at understøtte og bidrage til at styrke forholdene for forsøgsvindmøller i Danmark. Særordningen for forsøgsvindmøller uden for testcentrene udgør statsstøtte i form af et tilskud, som er godkendt af Europa-Kommissionen ved statsstøttegodkendelse SA.50717 (2018/N) i medfør af Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi.

Der er afsat en pulje på 10 MW i 2018 og en pulje på 25 MW i 2019. Puljerne kan søges efter først-til-mølle-princippet. Der gives støtte i en periode på op til 20 år, hvor forsøgsvindmøller, der opnår tilsagn i 2018, modtager et pristillæg på 11 øre/kWh, og forsøgsvindmøller, der opnår tilsagn i 2019, modtager et pristillæg svarende til gennemsnittet af de vindende bud i det teknologineutrale udbud for 2018. Bekendtgørelsen indeholder derfor kun regler for tilsagn meddelt i 2018. Når pristillægget for 2019 er kendt, ændres bekendtgørelsen, så pristillægget for 2019 fremgår.

Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft i oktober 2018.

Energistyrelsens høringsudkast af 5. september 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.