Pristillæg til andre VE-anlæg end vindmøller

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller i høring.

Baggrunden for den nye bekendtgørelse er dels lovforslag L66 om overførsel af opgaver vedrørende administration af PSO-støtteordningerne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren, som blev fremsat den 25. oktober 2017 og 1. behandling den 2. november 2017, dels vedtagelsen af lovforslag L39 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, hvorved der blandt andet indsættes frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger omfattet af bekendtgørelsen.

Administration af PSO-støtteordningerne forventes fremover at blive varetaget af Energistyrelsen efter delegation fra ministeren. En overførsel af administration af PSO-støtteordningen til Energistyrelsen har ikke til hensigt at foretage indholdsmæssige ændringer af støtteordningerne.

Vedtagelsen af L39 medfører, at det af den nye bekendtgørelse kommer til at fremgå, at der alene kan gives tilsagn til og med udgangen af 2020 og inden for en pulje på 1 MW i støtteordningerne for små biogasanlæg, særlig biomasse og andre VE-teknologier. Derudover indsættes der en frist for ansøgning om udbetaling af pristillæg til 2 år og 3 måneder, efter at der er givet tilsagn om pristillæg. I bekendtgørelsen fastsættes desuden nærmere regler for fordelingen af puljerne på 1 MW i perioden 2018-2020.

Endeligt foretages der konsekvensrettelser til lovens henvisninger.

Energistyrelsen har samtidig med bekendtgørelse om pristillæg til andre VE-anlæg sendt nyt udkast til delegationsbekendtgørelse samt en række andre bekendtgørelser, som skal konsekvensrettes, i høring.

Høringsudkast af 24. november 2017 til ny pristillægsbekendtgørelse kan læses her.

Høringsudkast af 24. november 2017 til ny delegationsbekendtgørelse kan læses her.

Høringsudkast af 15. november 2017 til konsekvensrettelser i en række andre bekendtgørelse kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.