Pesticidstrategi 2017-2021 i høring

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til Pesticidstrategi 2017-2021 i høring. Strategien bygger på den politiske aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti og skal afløse Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016.

Pesticidstrategien bygger ifølge høringsudkastet på en langvarig og målrettet indsats for at nedbringe pesticid-belastningen i Danmark. Strategien er samtidig Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider.

Det overordnede formål er, at brugen af pesticider skal begrænses mest muligt, og at belastningen fra pesticider for natur, miljø og sundhed skal minimeres. Den nuværende målsætning om en pesticidbelastning (PBI) på 1,96 opgjort ved salgsdata er fastholdt i den nye strategi.

Strategien omfatter en række forskellige indsatser, som kan bidrage til et mindre belastende pesticidforbrug. Indsatserne i strategien inddeles i 4 hovedområder:

  • Godkendelse af pesticider
  • Målrettet kontrol
  • Indsamling af viden gennem forskningsprogrammet
  • Oplysning, rådgivning og vejledning

Et afgørende virkemiddel til at mindske pesticidbelastningen er pesticidafgiften, som blev omlagt medio 2013. I 2017 evalueres pesticidafgiften for at undersøge, om den har virket efter hensigten. Aftaleparterne vil i 2018 på baggrund af evalueringen drøfte, om der er behov for at ændre målsætningen og pesticidafgiften.

Høringsfristen udløber den 21. august 2017.

Høringsudkast af 22. juni 2017 til Pesticidstrategi 2017-2021 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.