Ophævelse af solcellepuljen for 2017

Lovforslaget foreslår at ophæve solcellepuljen for 2017. Ændringen medfører, at der ikke kan gives tilsagn om støtte til:

  • Visse solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation, hvor den samlede installerede effekt udgør 6 kW eller derunder.
  • Fælles solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller.
  • Fælles solcelleanlæg opstillet på jorden, der ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Lovforslaget indgår i et andet forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, der har været i høring tidligere.

Høringsfristen udløb den 10. oktober 2017.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2017. Det forventes dog, at bestemmelserne vedrørende ophævelse af solcellepuljen for 2017 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Høringsudkast af 4. oktober 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.