Ophævelse af kraftvarmekrav for blokvarmecentraler på over 3 MW i naturgasområder

Energistyrelsen har sendt en ny projektbekendtgørelse i høring.

Den 29. juni 2018 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en ny energiaftale.

Ændringerne i projektbekendtgørelsen gennemfører dele af energiaftalen. Det blev med energiaftalen bl.a. besluttet at ophæve produktionsbindinger i form af brændselsbindingen til naturgas og kraftvarmekravet i ”mindre fjernvarmeområder”.

I perioden 2. november til 26. november 2018 sendte Energistyrelsen udkast til ændring af projektbekendtgørelsen i offentlig høring. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2019.

Energistyrelsen er efterfølgende blevet opmærksom på, at kraftvarmekravet for blokvarmecentraler over 3 MW beliggende i individuelt naturgasforsynede områder ikke er blevet ophævet med ændringen af projektbekendtgørelsen.

Kraftvarmekravet for blokvarmecentraler på over 3 MW er underlagt en forudsætning om, at kraftvarmeproduktionen er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige produktionsform. Det er Energistyrelsens vurdering, at det ofte ikke vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at indrette sådanne blokvarmecentraler som kraftvarmeanlæg. Henset hertil samt til bestemmelsens begrænsede relevans foreslås den derfor ophævet.

På den baggrund indeholder udkastet til ændringsbekendtgørelsen forslag om, at kraftvarmekravet for blokvarmecentraler over 3 MW beliggende i områder godkendt til individuel naturgasforsyning ophæves.

Høringsfristen udløber den 1. april 2019.

Energistyrelsens høringsudkast af 18. marts 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.