Ophævelse af afgørelse om forlængelse af miljøgodkendelse til genbrugsplads

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet en kommunes afgørelse om forlængelse af en miljøgodkendelse til en genbrugsplads.

Kolding Kommune har ved afgørelse af 24. november 2017 truffet afgørelse om forlængelse af en periode med udvidede åbningstider af en genbrugsplads. Afgørelsen træffes med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Støjberegninger havde vist, at tålegrænsen for støjniveauet ikke kunne opretholdes med de gældende foranstaltninger. Kommunen forudsatte med sin forlængelse af godkendelsen, at der vil blive etableret tilstrækkelig afværgeforanstaltninger.

Afgørelsen blev påklage at to omboende, som hovedsageligt gør gældende, at støjgenerne er væsentlige og ikke imødegås tilstrækkeligt af foranstaltningerne.

Nævnet begrænser sin prøvelse til sagens væsentligste forhold og finder, at alene afgørelsens hjemmel skal behandles.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 33 må listevirksomhed ikke udvides eller ændres driftsmæssigt på en måde, som forøger forureningen, førend ændringer er godkendt. Udvidelsen af åbningstiden er godkendelsespligtig, da støjforureningen øges, uagtet om der er tale om en midlertidig ændring.

Afgørelsen har således forudsat en egentlig godkendelsesbehandling. Den manglende behandling er en væsentlig mangel, som medfører afgørelsen ugyldighed.

Nævnet bemærker desuden, at det ikke er dokumenteret, at driftstiden kan udvides uden overskridelse af støjgrænserne. Støjgrænserne skal overholdes uden hensyntagen til usikkerheden. Derudover kan der efter omstændighederne være tale om en ændring, der er omfattet af miljøvurderingslovens kapitel III.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 21. august 2018 (NMK-10-01272) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.