Ophævelse og hjemvisning af kommunes ophævelse af tilblivelsespligt

Energiklagenævnet har ophævet og hjemvist en afgørelse om tilblivelsespligt.

Sagen har et komplekst forløb, hvorfor kun de relevante passager vil blive gennemgået.

Den 25. januar 2016 traf en kommune afgørelse om, at et påbud om forblivelsespligt skulle trækkes tilbage. Begrundelsen var, at klager den 10. september 2015, det vil sige forud for kommunens afgørelse om forblivelsespligt af 20. november 2015, havde opsagt aftalen med varmeforsyningen. Opsigelsen havde virkning fra den 1. januar 2017. Afgørelsen var i øvrigt vedlagt en forkert klagevejledning.

Energiklagenævnet fandt, at forblivelsespligten kan pålægges ejendomme, der på beslutningstidspunktet er tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen havde allerede den 20. maj 2015 besluttet, at der skulle etableres tilslutningspligt/forblivelsespligt. Det er således ikke afgørende, hvornår påbuddet udstedes.

Da ejendommen på daværende tidspunkt var tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg, fandtes det, at ejendommen var omfattet af tilslutningspligten.

Det bemærkes af Energiklagenævnet, at forblivelsespligten også kan pålægges, hvor slutbrugeren privatretligt har opsagt aftalen med varmeforsyningen, men hvor opsigelsesperioden fortsat løber. Dertil kommer, at det ingen betydning har, om aftalen er tinglyst.

Slutbrugeren har dog mulighed for at opnå fritagelse i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens § 15, stk. 2 og dispensation i medfør af bekendtgørelsens § 17.

Kommunens afgørelse ophævedes derfor, da forblivelsespligten ikke skulle være ophævet af kommunen. Dertil kommer, at afgørelsen hjemvistes til fornyet behandling, da der ikke var taget stilling til tilslutningsbekendtgørelsens §§ 15, stk. 2 og 17.

Energiklagenævnets afgørelse af 14. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.