Obligatorisk energisyn i store virksomheder

Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder i høring. Bekendtgørelsen indeholder dels bestemmelser, som viderefører den tidligere bekendtgørelse, dels bestemmelser som udgør en ændring.

I høringsudkastet udvides muligheden for at blive fritaget fra kravet om energisyn. I den nugældende bekendtgørelses § 5 fremgår det, at virksomheder, som har et energiforbrug på under 100.000 kWh/år, kan undtages fra kravet om energisyn. Grænsen på 100.000 kWh/år ændres til 1.000.000 kWh/år, således at virksomheder med et samlet energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år er fritaget for forpligtelsen til at foretage energisyn. Baggrunden er, at det ikke er omkostningseffektivt at foretage energisyn for virksomheder med et energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år.

Derudover ændres formen for indberetning af dokumentation for energisyn. Således skal indberetning fremover ske digitalt på virk.dk. Baggrunden for ændringen er, at Energistyrelsen ønsker at gøre det nemmere for virksomhederne at foretage indberetning samtidig med, at det sikrer en ensartet indberetning.

Endelig er der i høringsudkastet to bestemmelser fra energieffektivitetsdirektivet, som sikrer åbenhed på markedet for energitjenester.

Høringsfristen udløber den 7. november 2018.

Energitstyrelsens høringsudkast af 11. oktober 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.