Nyt Forsyningstilsyn

Energistyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som skal etablere Forsyningstilsynet. Lovforslaget er et udslag af Regeringen, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkepartis politiske aftale af 4. oktober 2017 om ”Et stærkt Forsyningstilsyn”.

Med lovforslaget ændres Energitilsynet nu til Forsyningstilsynet. De retlige rammer for tilsynet bliver nu indskrevet i en hovedlov i stedet for at være indeholdt i sektorlovgivningen. En stor del af ændringerne relaterer sig til at ensrette de opgaver, som tilsynet på nuværende tidspunkt er pålagt i medfør af sektorlovgivningen.

I stedet for den nuværende ordning med en formand og seks sagkyndige medlemmer foreslås det, at det nye Forsyningstilsyn ledes af en direktør, som har fuld kompetence i alle sager, samt forestår ledelsen af organisationen.

Forsynet får blandt andet til formål at sikre forbrugernes interesser, ligesom omkostningseffektivitet fremhæves.

Forsyningstilsynet skal varetage de samme opgaver som det nuværende Energistilsyn, men skal blandt andet i højere grad foretage analyse og monitoreringsarbejde samt give løbende input til regulering af forsyningssektoren. Dertil kommer, at virksomheder bliver pålagt oplysningspligt i forbindelse med dette arbejde.

Høringsfristen er den 22. december 2017.

Høringsudkast af 24. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.