Nye regnskabsvejledninger og revisorinstruks

Energitilsynet har opdateret en række af deres vejledninger på varmeområdet, og der er udarbejdet ny revisorerklæring og revisionsinstruks til brug for revision af priseftervisninger. Baggrunden for opdateringerne og ændringen er, at anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet er blevet ændret.

Følgende vejledninger er blevet opdaterede:

  • Vejledning til anmeldelse af budget og priseftervisning.
  • Vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i varmeprisen.
  • Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen.

Vejledningerne er baseret på de hidtil gældende vejledninger. Det fremgår af vejledningerne, hvilke ændringer der er foretaget. Overordnet set er der tale om ændringer i forhold til gældende praksis, at anmeldelser til Energitilsynet skal foretages i ENAO, samt opdateringer med henvisninger til de øvrige vejledninger på varmeområdet.

Som følge af den nye anmeldelsesbekendtgørelse er den revisorerklæring, som varmeforsyningsvirksomheders priseftervisninger skal forsynes med ændret og revisionsinstruksen, blevet opdaterede. Ny revisorerklæring og revisionsinstruks skal anvendes fra og med den 6. juli 2017.

Samtlige vejledninger, ny revisorerklæring og revisionsinstruks, og anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet kan findes på Energitilsynets hjemmeside.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.