Nye anbefalinger om cirkulær økonomi

Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi har afleveret sine anbefalinger til konkrete forbedringer.

Regeringen nedsatte i oktober 2016 et Advisory Board for cirkulær økonomi. Regeringens Advisory Board har haft til formål at udarbejde konkrete forslag til, hvordan samfundet bedre kan indrettes efter principper om cirkulær økonomi.

Der er fundet 27 konkrete forslag til, hvordan regeringen kan forbedre indsatsen.

Det er bl.a. fundet, at:

  • De kommunale affaldsindsamlinger skal ensrettes og inddrage fælles kriterier for f.eks. husholdningsaffald.
  • Den kommunale anvisningsret skal afskaffes og affaldssektoren skal konkurrenceudsættes
  • Administrations- og tilsynsopgaver vedr. klassificering af affald og genanvendte råvarer skal samles hos én myndighed og ensrettes.
  • Der bør etableres frikommuner, som undtages visse statslige regler i et forsøg på at accelerere omstillingen til cirkulær økonomi.
  • Det anbefales, at der afsættes flere midler til bevillinger til bl.a. innovationsfonden, miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram samt markedsmodningsfonden med henblik på at fremme cirkulær økonomiske tiltag.
  • Miljøgodkendelser bør smidiggøres med henblik på at fremme cirkulær økonomi og disse bør konkret inkludere vejledninger om cirkulær økonomi af hensyn til SMV’er.
  • I bygningsreglementet skal der være krav om oplysninger angående mængden af genbrugte materialer m.v.
  • Livscyklusberegninger og grønne innovative løsninger skal indgå i større grad i offentlige udbud.

Regeringens Advisory Boards anbefalinger af 7. juni 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.