Nye skærpende regler om skrotning og ophugning af biler

En meget brugt dispensationshjemmel til udbetaling af skrotningsgodtgørelse indskrænkes.

Miljøstyrelsen har sendt forslag til ny bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler i høring.

Den gældende bekendtgørelse bestemmer, at det er en bils sidst registrerede ejer, som er berettiget til at få udbetalt skrotningsgodtgørelse, når bilen afleveres til miljøbehandling og skrotning. Den gældende bekendtgørelse indeholder en dispensationshjemmel, hvorefter bilens sidste ejer, uanset registrering, kan få udbetalt skrotningsgodtgørelse.

I dag indgår mange biler i byttehandler som led i købs- og salgsaftaler. I det tilfælde, at en bil overdrages til en forhandler, som en brugt bil – og ikke som en udtjent bil – og det efterfølgende konstateres, at bilen ikke kan sættes i stand og sælges videre, ses det ofte, at forhandleren angiver sig selv som bilens seneste ejer og søger om skrotningsgodtgørelse. Efter gældende lovgivningen er det ikke tilladt at handle med udtjente biler. Det er imidlertid vanskeligt at efterprøve, om bilen var købt som brugt eller reelt købt som udtjent bil.

Dispensationsadgangen skaber derfor et marked for handel med udtjente biler.

Der søges årligt omkring 5.000 dispensationer med ofte ganske mangelfuld dokumentation.

Dispensationsadgangen indskærpes således, at der skal foreligge helt særlige tilfælde. Derudover foreslås det, at der alene kan ske betaling ved overførsel til pengeinstitut.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Høringsfristen er den 7. maj 2018.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 9. april 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.