Ny vejledning til klassificering af farligt affald

Miljøstyrelsen har udstedt en ny vejledning om klassificering af farligt affald.

Det er hensigten, at den nye vejledning skal kunne anvendes som et hjælperedskab for kommuner og virksomheder i forhold til klassificeringen af affald som henholdsvis farligt eller ikke-farligt.

Vejledningen skal uddybe de nye regler for klassificering af farligt affald, der trådte i kraft den 1. juni 2015. Den er opbygget i 6 trin, og det afhænger af den konkrete situation, om alle 6 trin skal gennemgås. En række eksempler viser, hvordan 6 trins-modellen anvendes.

Udover 6 trins-modellen og en uddybning af de vigtigste begreber og principper indeholder vejledningen en række hjælpeværktøjer og en beskrivelse af, hvad der er vigtigt at være opmærksom på ved prøvetagning af affald.

Vejledningen afløser Miljøstyrelsens ”Vejledning om farligt affald” (2002).

Miljøstyrelsens vejledning af 1. april 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.